Track my eyes - Market Intelligence


Onetec is reeds lange tijd actief in Artificial Intelligence (AI) en Market Intelligence. Event organisatoren en exposanten wensen hoogstaande informatie van bezoekers bekomen. Onetec is hiervoor de geschikte partner en bezorgt de nodige diensten om data analyses uit te voeren. Met Track my eyes wordt informatie verschaft over de houding van de bezoekers op een event of exposanten stand.

De informatie betreft::

  • Geslacht en leeftijd
  • Tijd besteed op de stand en het aantal keren dat de bezoeker de stand bezocht heeft
  • Gelaatsuitdrukking na het tonen van een welbepaalde boodschap of product demo op een scherm
Aarzel niet en vraag om advies en een offerte.

Neem contact met ons